Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de Nederlandse privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten en het waarborgen van de veiligheid van hun persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:
Naam
Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan andere partijen verstrekken indien dit van tevoren met u is besproken en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via welkom@sensetoconnect.nl

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op maart 2024.

  • Categorie