Mw Groen; mijn moeder met Alzheimer slaapt beter dankzij geur

Mijn moeder heeft de ziekte Alzheimer, een nare ziekte, met nare consequenties

Een belangrijke en heel nare consequentie is angst. Angst om alleen te zijn, angst voor donker, angst voor stilte, angst voor vreemde mensen om je heen, angst voor woorden die je niet begrijpt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 

Voor iemand met Alzheimer is die angst aanleiding tot paniek aanvallen, agressie en slecht slapen. 

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/ziekte-van-alzheimer

 

Daarnaast moeten mensen met Alzheimer heel veel verwerken, terwijl hun hersenen dat helemaal niet meer aankunnen. 

Ook dit leidt tot onrust en paniek. 

 

Mijn moeder is vaak bang. En ze slaapt ook slecht. En als er zaken zijn die ze vervelend vindt , zoals medebewoners die commentaar hebben op haar eet gedrag, of personeel die dingen zegt of doet die ze niet wil of begrijpt, wordt ze boos en soms agressief. Doordat ze zich niet meer met woorden kan verweren doet zij dit door schoppen, slaan en bijten. Mijn moeder wil in dit soort situaties ook direct “naar huis”, hetgeen zeer lastig is haar hiervan af te brengen. Gelukkig heeft de Wet Zorg en Dwang (Wzd) ervoor gezorgd dat dit niet meer op mensonterende wijzen opgelost mag worden, maar dat neemt niet weg dat dit voor de verzorgenden moeilijke situaties oplevert. 

 

Mevrouw maakt gebruikt van de geurmachine Wenen

Medicijnen

Voor dergelijke processen zijn medicijnen uitgevonden. Echter er zijn diverse redenen waarom ik deze medicijnen voor mijn moeder, die dit zelf niet meer kan beslissen, weiger:

  1. deze medicijnen leiden vaak tot het onderdrukken van emoties, de slechte, zoals angst en agressie, maar vooral ook de fijne emoties zoals vrolijkheid, geluk, plezier en interesse
  2. veel van deze medicijnen kennen veel negatieve bijwerkingen. Bij mijn moeder leidden ze vaak tot waanbeelden en lichamelijke klachten
  3. mijn moeder heeft nooit medicijnen willen nemen, dus waarom zou ik haar die willen geven als ze daar zelf op tegen was.
  4. het tegen haar wil in geven van deze medicijnen is, naast het feit dat ik dat als vertegenwoordiger heb verboden, ook verboden door de Wzd (Wet zorg en dwang) https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Geurondersteuning is dus een zeer mensvriendelijke wijze om mensen met dementie een menswaardiger bestaan te geven. 

Geurondersteuning is duidelijk geen placebo effect

Nadat de verzorging mijn moeder enige tijd heeft geobserveerd is in overleg met ons besloten in haar appartement een geur machine op te hangen.

Voor de juiste combinatie van geuren is ons gevraagd haar levensgeschiedenis te vertellen (waar heeft ze gewoond, waar en hoe verliep de oorlog voor haar, hoe was de gezinssituatie, waar en hoe woonde ze vroeger, etc). Met al deze informatie werd een combinatie van geuren geselecteerd die mijn moeder zou herkennen als vertrouwd.

Sinds de tijd dat de geur machine was ingesteld en de juiste geur combinatie was gevonden sliep mijn moeder veel rustiger, werd bijna nooit meer angstig wakker of was snel te kalmeren.

Het is duidelijk geen placebo effect omdat;

  1. mijn moeder door haar verstandelijke beperking dit niet kan beoordelen en dus niet te beïnvloeden is
  2. toen mijn moeder weer slechter sliep en onrustiger werd bleek de geur machine leeg. Dit is meerdere malen gebeurd.

Geurondersteuning is dus een zeer mensvriendelijke wijze om mensen met dementie een menswaardiger bestaan te geven.

Ik raad daarom aan dit minimaal te proberen bij vergelijkbare situaties als die van mijn moeder, alvorens naar medicijnen wordt gegrepen.

 

Met vriendelijke groet,
Un saludo,
Rachel

 

Mirjam den Boer

Ik ben Mirjam den Boer
Geurspecialist

Als geurexpert help ik je graag de invloed van aromatherapie op welzijn te verkennen. Meld je aan voor een persoonlijk consult en laat mij je gids zijn in de fascinerende wereld van geuren.

  • Categorie