Geurondersteuning helpt bij rouwverwerking

Van Onrust naar Begrip: De Kracht van Psycho Biografische Anamnese

Deze zomer bezochten we een heer uit Rotterdam in zijn verpleeghuis. Een man met een krachtige uitstraling, bekend om zijn no-nonsense en harde werkethiek. Echter, zijn recente gedrag, dat soms nors en agressief overkomt, heeft onrust en angst veroorzaakt onder de medebewoners. Na onderzoek bleek dat zijn gedrag voortkomt uit uitgestelde rouwverwerking. De zorgprofessionals stonden voor een uitdaging: er is maar één gezamenlijke huiskamer en het is niet ideaal om hem alleen in zijn kamer te laten.

Om in zulke situaties te helpen, hebben wij de Psycho Biografische Anamnese-methodiek ontwikkeld. Met deze aanpak kunnen we de zorg precies afstemmen op de individuele behoeften van de persoon. Het resultaat? Cliënten voelen zich weer op hun gemak en beter begrepen. Tijdens deze Anamnese stuiten we vaak op ontroerende verhalen. Het vervult ons met trots dat we daadwerkelijk een positieve impact kunnen hebben op het leven van mensen.

Een Leven van Toewijding:
Het Verhaal van een Havenarbeider uit Rotterdam

Meneer is een echte Rotterdammer die zijn leven heeft gewijd aan het werken in de haven. Hij begon zijn carrière door nagels in grote schepen te slaan en wist zich op te werken tot voorman. Uiteindelijk maakte hij de overstap naar de logistieke kant van de haven. Ondanks de uitdagingen en het roerige leven heeft hij altijd met immense passie in de haven gewerkt. Zijn kinderen herinneren zich vooral dat hij altijd bezig was met zijn werk. Samen met zijn liefdevolle vrouw heeft hij vier kinderen grootgebracht. Bij het bespreken van zijn gezin merken we een aarzeling wanneer het gaat over het aantal kinderen. Het zorgpersoneel informeert ons over het tragische verlies van zijn tweede zoon op jonge leeftijd door verdrinking.

Achtergronden bij de casus vanuit de verpleging

De verpleging geeft inzicht in het nachtelijke gedrag van meneer. Hij wordt frequent wakker door heftige nachtmerries en is dan soms geneigd om te slaapwandelen. In meerdere gevallen hebben ze hem aangetroffen bij de vijver van het verpleeghuis, op zoek naar zijn overleden zoon. Zijn roepen naar zijn kind is hartverscheurend. Als het personeel hem bij de vijver vandaan haalt, roept hij richting het water: “Sorry, lieve jongen, sorry, sorry!” Het schuldgevoel blijft diep in hem zitten en komt naar boven tijdens zijn slaap. Dit is meer dan enkel rouw. Op dagen dat dit gebeurt, is meneer overdag onrustig en beïnvloedt hij het welzijn van de andere bewoners. Tot verdriet van zowel meneer als de andere bewoners en het zorgpersoneel, vindt dit 3 tot 4 keer per week plaats. Er is geprobeerd een oplossing te vinden via medicatie, maar dat heeft helaas niet het gewenste effect gehad.

Meer informatie verkrijgen over zijn leven

Het komt vaak voor dat intense emoties uit het verleden prominenter naar voren komen bij ouderen. Bij mensen met dementie is dit effect nog uitgesprokener.

Tijdens ons onderzoek naar meneer’s leven beseffen we al snel hoe uitdagend deze taak zal zijn. Het overgrote deel van zijn leven was gewijd aan zijn werk, dat niet alleen een beroep was, maar ook zijn passie en hobby. Hierdoor blijven er weinig herkenbare geuren over die we kunnen gebruiken. Om een breder perspectief te verkrijgen, kijken we naar meneer’s vroege jeugd en zijn gezinsomstandigheden. Helaas is er beperkte informatie beschikbaar en er is geen huidig contact met die kant van de familie. Wat we wel weten, is dat meneer tot zijn 16de jaar een gelukkige jeugd had en een hechte band deelde met zijn moeder. Hoewel het speculatief is, besluiten we de relatie tussen meneer en zijn moeder nader te onderzoeken.

De geur en het resultaat

Wanneer mensen ouder worden, kunnen ze makkelijker gerustgesteld worden met de oude vertrouwde geuren. Deze liggen opgeslagen in hun Olfactorisch geheugen al werkt dit alleen wanneer daar een positieve koppeling mee is. Er zijn talloze mogelijkheden en geur composities waar we mensen mee kunnen helpen. Het is de kunst om de juiste match te kunnen maken. Bij meneer ontbreekt de nodige informatie om deze met zekerheid te kunnen maken. Echter we hebben genoeg ervaring om de juiste match te kunnen maken.

We starten met de door ons gekozen geur in de geurmachine Wenen en na twee weken krijgen we een positieve terugkoppeling, de geur werkt. Meneer is veel rustiger, valt geen andere bewoners meer lastig en komt alleen even uit bed om te plassen. Geen onrustige nachten meer voor meneer en voor het personeel.

Iedereen verdient toch een zo comfortabel mogelijk leven? En de juiste geur helpt hierbij.

  • Categorie